Hledáme nové partnery po celém světě. Zjistěte více

Sdílejte:

Ochrana kritické infrastruktury

Zabezpečení průmyslových objektů, kybernetická bezpečnost a ochrana obyvatelstva

Prvky kritické infrastruktury zahrnují všechna zařízení se zásadním významem pro společnost a hospodářství, nezbytná pro udržení veřejného pořádku, zajištění zásobování a dalších prioritních úloh k udržení společenských služeb a ochraně obyvatelstva. Příkladem může být rozsáhlá elektrická distribuční soustava, dopravní sítě (dálnice, mosty, tunely, železnice), informační a komunikační systémy, inženýrské sítě a budovy. K ochraně této kritické infrastruktury před poškozením nebo zničením, ať již v důsledku přírodních katastrof, terorismu, trestné činnosti atd. by měla být přijata preventivní opatření v podobě nepřetržitého monitoringu v reálném čase.

  • nepřetržité monitorování kritické infrastruktury
  • včasné varování před událostmi
  • bezpečnostní opatření pro minimalizaci a kontrolu škod

V řešení pro ochranu kritické infrastruktury kombinujeme naše FBG monitorovací a měřicí systémy se vzdáleným umístěním a pasivní optovláknové senzory a detektory instalované přímo na místě požadovaného měření.

Systémy jsou určené pro současné měření statických a dynamických jevů pomocí různých FBG senzorů a detektorů, při zachování maximální přesnosti. Využijete je pro monitoring řady fyzikálních parametrů (např. teplota, mechanické napětí a deformace, tlak, vibrace atd). Kromě toho jsou naše senzory a detektory speciálně navržené tak, aby identifikovaly různé způsoby útoku (živelné pohromy, teroristické útoky, pokusy o prolomení ochrany dat atd.) na sledované stavby a subjekty krizové infrastruktury a eliminovaly potenciální falešné poplachové scénáře způsobené okolním prostředím.

Všechny naše produkty dokážeme upravit tak, aby plně vyhovovaly požadavkům vašeho projektu na funkčnost, interoperabilitu či jiným potřebám. Kromě toho nabízíme i výkonné softwarové nástroje pro získávání dat a jejich následné zpracování, analýzu, ukládání a vizualizaci

Portfolio naší nabídky doplňují komplexní konzultační služby s cílem pomoci najít to nejvhodnější řešení pro váš projekt. Naši specialisté se věnují každému projektu individuálně s ohledem na specifické požadavky zákazníka: od analýzy potřeb projektu, přes doporučení optimální konfigurace našich produktů či specifikaci požadavků na zařízení třetích stran, až po finální řešení.


Podívejte se na naše reálné projekty


Jak vám můžeme pomoci?

Zajímají vás naše produkty a řešení? Tušíte, že by se nám mohlo dobře spolupracovat? Napište nám. Naši reakci můžete očekávat do 24 hodin. 

Máte naspěch? Zanechte na sebe telefonický kontakt a komunikace půjde rychleji.