Hledáme nové partnery po celém světě. Zjistěte více

Sdílejte:

Ochrana kritické infrastruktury

Chraňte kritickou infrastrukturu před poškozením nebo zničením

Kritická infrastruktura zahrnuje všechna zařízení se zásadním významem pro společnost a hospodářství,  nezbytná pro udržení veřejného pořádku, zajištění zásobování a dalších prioritních úloh k udržení společenských služeb. Příkladem může být rozsáhlá elektrická distribuční soustava, dopravní sítě (dálnice, mosty, tunely, železnice), informační a komunikační systémy, inženýrské sítě a budovy. K ochraně této kritické infrastruktury před poškozením nebo zničením, ať již v důsledku přírodních  katastrof, terorismu, trestné činnosti atd. by měla být přijata preventivní opatření v podobě nepřetržitého monitoringu v reálném čase.

  • nepřetržité monitorování kritické infrastruktury
  • včasné varování před událostmi
  • minimalizace a kontrola škod

V řešení pro ochranu kritické infrastruktury kombinujeme naše FBG monitorovací a měřicí systémy se vzdáleným umístěním a pasivní optovláknové senzory a detektory instalované přímo na místě požadovaného měření.

Systémy jsou určené pro současné měření statických a dynamických jevů pomocí různých FBG senzorů a detektorů, při zachování maximální přesnosti. Využijete je pro monitoring řady fyzikálních parametrů (např. teplota, mechanické napětí a deformace, tlak, vibrace atd). Kromě toho jsou naše senzory a detektory speciálně navrženy tak, aby identifikovaly různé způsoby útoku na sledované stavby a eliminovaly potenciální falešné poplachové scénáře způsobené okolním prostředím díky schopnosti vyhodnocení a posouzení detekovaných událostí

Všechny naše produkty dokážeme upravit tak, aby plně vyhovovaly požadavkům vašeho projektu na funkčnost, interoperabilitu či jiným potřebám. Kromě toho nabízíme i výkonné softwarové nástroje pro získávání dat a jejich následné zpracování, analýzu, ukládání a vizualizaci

Portfolio naší nabídky doplňují komplexní konzultační služby s cílem pomoci najít to nejvhodnější řešení pro váš projekt. Naši specialisté se věnují každému projektu individuálně s ohledem na specifické požadavky zákazníka: od analýzy potřeb projektu, přes doporučení optimální konfigurace našich produktů či specifikaci požadavků na zařízení třetích stran, až po finální řešení.Jak vám můžeme pomoci?

Zajímají vás naše produkty a řešení? Tušíte, že by se nám mohlo dobře spolupracovat? Napište nám. Naši reakci můžete očekávat do 24 hodin. 

Máte naspěch? Zanechte na sebe telefonický kontakt a komunikace půjde rychleji.