Hledáme nové partnery po celém světě. Zjistěte více

Sdílejte:

Monitoring technického stavu objektů (Alza, Česká republika)

Nástavba patra: udrží stávající betonové stropní nosníky další zatížení?

V řádu pouhých pár hodin jsme poskytli jasnou a spolehlivou odpověď na otázku, zda je možná nástavba patra. Za využití technologie FBG senzorů jsme získali spolehlivý stavebně technický posudek a nahradili tak informace z chybějící technické dokumentace.

KLIENT
  • gigant na trhu e-commerce s více jak 2000 zaměstnanci po celé EU
  • uznávaný inovátor v oblasti internetového prodeje s obratem v desítkách mld. CZK
OČEKÁVÁNÍ
  • statická zatěžovací zkouška stropních nosníků jako diagnostika staveb – náhrada informací z chybějící průvodní dokumentace
  • odborný stavebně technický průzkum a určení nejvyššího možného zatížení nosníků
VÝCHOZÍ STAV
  • více než 30 let staré stropní nosníky průřezu TT použité v konstrukci
  • u nosníků nebylo známo procento vyztužení betonu ani umístění výztuže
S ČÍM SE NA NÁS KLIENT OBRÁTIL

Zákazník se obrátil na stavební společnost s požadavkem rozšířit budovu centrály o jedno patro s technickým a administrativním zázemím pro dalších 200 zaměstnanců.

Hlavním cílem zákazníka bylo mít pracovní tým pod jednou střechou. Bohužel k budově chyběla průvodní dokumentace. Nebylo proto jasné, zda je nadstavba proveditelná a na řadu přišla statická zatěžovací zkouška.

Benefity řešení ve srovnání s konvenčními metodami

I. MONITORING NENARUŠÍ BĚŽNÝ PROVOZ FIRMY

Statická zatěžovací zkouška, včetně vyhodnocení, probíhá mimo budovu.

II. Významná úspora času A personálních nákladů

Informace o výsledku již během 24 hodin oproti 10 mandays.

III. Poskytujeme záruku přesných dat

Technologie umožňuje instalaci většího počtu senzorů.

Jak jsme k řešení přistoupili?

Měření proběhlo na fyzicky vyjmutých nosnících a zabralo méně než 10 hodin. K verifikaci jsme využili stabilní a na ostatních vnějších vlivech nezávislé FBG optovláknové senzory pro statické zatěžovací zkoušky železobetonovými bloky o váze 35 tun.

Výsledky měření potvrdily, že i ostatní stavební nosníky zatížení zvládnou. A klient tak získal pro přístavbu nového patra zelenou.

Podívejte se na video z realizace projektu

Proč si vybrat právě nás?

Naše společnost byla do projektu přizvána díky profesní odbornosti a zkušenostem s měřením přesných a spolehlivých dat pro validaci numerického modelu v oblasti SHM (structural health monitoring).

Pracujeme s optovláknovými senzory vlastní výroby pro monitorování statiky budov a střech nebo pro určení maximálního zatížení. Výpočty zakládáme na nejmodernějších přístupech numerického modelování. Díky tomu vždy ručíme za spolehlivost našich řešení.

FBG technologie je nejvhodnějším řešením tam, kde konvenční postupy selhávají nebo nejsou možné s ohledem na běžný provoz.

Může se stát, že elektrické senzory přestanou fungovat z důvodu opotřebení či působením povětrnostních vlivů. To způsobuje dodatečné náklady. Optovláknová technologie se vyznačuje vysokou odolností a bezporuchovostí.

Elektrické rozvody ve svazcích mění strukturu betonu, který kvůli tomu nemusí mít na všech místech stejnou nosnost.


Jak vám můžeme pomoci?

Zajímají vás naše produkty a řešení? Tušíte, že by se nám mohlo dobře spolupracovat? Napište nám. Naši reakci můžete očekávat do 24 hodin. 

Máte naspěch? Zanechte na sebe telefonický kontakt a komunikace půjde rychleji.