Hledáme nové partnery po celém světě. Zjistěte více

Sdílejte:

FBG monitoring mostů

Vzdálené monitorování stavby mostů a mostních konstrukcí v reálném čase

Mosty a lávky, nedílná součást dopravní infrastruktury mnoha měst a zemí, jsou často vystaveny nadlimitní zatížitelnosti mostní konstrukce i nepříznivým podmínkám prostředí. Tyto vlivy, společně s běžným opotřebením, postupně snižují jejich kvalitu a bezpečnost. Zde přichází role SHM (structural health monitoring), neboli monitorování zdravotního stavu konstrukce. Tato forma diagnostiky mostů je schopna odhalit bezpečnostní riziko v jeho nejranější fázi a slouží jako spolehlivá ochrana kritické infrastruktury

  • průběžné hodnocení bezpečnosti konstrukce již od procesu stavby mostů
  • vyhodnocení rizik pro pád mostu, minimalizace a prevence škod
  • správa vzdálených oblastí pomocí jediného systému

Systém pro ochranu mostních konstrukcí obvykle obsahuje senzory pro měření poměrného přetvoření (tzv. strain senzory) určené pro stanovení změny délky optického vlákna mezi dvěma body. Umožňují měřit mezery mezi nosníky a pilíři, stav a vývoj trhlin, ohyb nosníku atd., ale kromě mechanického namáhání s jejich pomocí změříte i řadu různých fyzikálních parametrů jako náklon, posun, teplota, deformace, tlak, vibrace atd. Vedle strain senzorů nabízíme i další typy FBG senzorů a detektorů pro měření dynamických změn vznikajících při zatížení mostu (např. při průjezdu vlaku). Zároveň nabízíme i monitorovací a měřicí systémy navržené pro měření těchto FBG senzorů a detektorů. Díky tomu jsou získaná data komplexnější a přesnější, než výstupy z běžné mostní prohlídky.

Systém pro monitoring technického stavu lávek a mostních konstrukcí (tzv. bridge monitoring) doporučujeme používat společně s Detektorem projíždějících vozidel (Asphalt Road detector) zabudovaným do vozovky za účelem monitorování dopravního provozu. Dále vám můžeme poskytnout výkonné softwarové nástroje pro získání, zpracování a analýzu dat a jejich následné uložení a vizualizaci.Jak vám můžeme pomoci?

Zajímají vás naše produkty a řešení? Tušíte, že by se nám mohlo dobře spolupracovat? Napište nám. Naši reakci můžete očekávat do 24 hodin. 

Máte naspěch? Zanechte na sebe telefonický kontakt a komunikace půjde rychleji.