Hledáme nové partnery po celém světě. Zjistěte více

Sdílejte:

FBG monitoring mostů

Systém pro vzdálené monitorování mostů v reálném čase

Mosty, nedílná součást dopravní infrastruktury mnoha měst a zemí, jsou často vystaveny nadměrnému zatížení a nepříznivým podmínkám prostředí. Tyto vlivy, společně s běžným opotřebením, postupně snižují jejich kvalitu a bezpečnost. Zde přichází role intenzivního monitoringu mostů za účelem ochrany a údržby kritické infrastruktury.

  • průběžné hodnocení bezpečnosti konstrukce, kompaktnosti, způsobilosti a odolnosti
  • minimalizace a prevence škod
  • správa vzdálených oblastí pomocí jediného systému

Řešení pro sledování technického stavu mostů obvykle obsahuje deformační senzory pro určení změny délky optického vlákna mezi dvěma body. Umožňují měřit mezery mezi nosníky a pilíři, stav a vývoj trhlin, ohyb nosníku atd., ale kromě mechanického namáhání s jejich pomocí změříte i řadu různých fyzikálních parametrů jako náklon, posun, teplota, deformace, tlak, vibrace atd. Vedle deformačních senzorů nabízíme i další typy FBG senzorů a detektorů pro měření dynamických změn vznikajících při zatížení mostu (např. při průjezdu vlaku). Zároveň nabízíme i monitorovací a měřicí systémy navržené pro měření těchto FBG senzorů a detektorů.

Systém pro monitoring technického stavu mostů doporučujeme používat společně s Asphalt Road detektorem zabudovaným do vozovky za účelem monitorování dopravního provozu. Dále vám můžeme poskytnout výkonné softwarové nástroje pro získání, zpracování a analýzu dat a jejich následné uložení a vizualizaci.Jak vám můžeme pomoci?

Zajímají vás naše produkty a řešení? Tušíte, že by se nám mohlo dobře spolupracovat? Napište nám. Naši reakci můžete očekávat do 24 hodin. 

Máte naspěch? Zanechte na sebe telefonický kontakt a komunikace půjde rychleji.