Hledáme nové partnery po celém světě. Zjistěte více

Sdílejte:

Technické textilie pro monitoring celkové kondice staveb (Polytect)

Pomohou inovativní geotextilie sledovat strukturální poškození v nestabilních a seismických oblastech?

Společný výzkumný projekt celkem 27 soukromých firem, výzkumných institucí a univerzit vedl k vývoji revoluční geotextilie pro vyztužení, odvodnění a zároveň monitorování technického stavu konstrukcí.

O PROJEKTu
  • společný výzkumný projekt 27 soukromých společností, výzkumných institucí a univerzit od září 2006 do října 2010
POŽADAVKY
  • vývoj systému pro sledování impedančního zdraví s cílem sledovat napětí, deformace, zrychlení, kolísání hladiny vody a tlaku a detekovat přítomnosti kapalin a chemikálií
  • použití multifunkčních textilií jako nosné části stavby pro stabilizaci a monitorování
  • začlenění piezokeramických a optických senzorů
VSTUPNÍ PODMÍNKY
  • dostupné textilní struktury jsou obvykle příliš slabé a málo odolné
  • nedostatečné měření technického stavu
CÍL PROJEKTU

Cílem projektu Polytect byl vývoj nové multifunkční technické textilie pro použití ve stavebnictví, jmenovitě pro vylepšení vlastností zděných konstrukcí a násypů. Mezi klíčové vlastnosti výsledné geotextilie mělo patřit vyztužení, schopnost odvodnění a možnost sledování technického stavu pozorovaných konstrukcí. Proto mezi dílčí cíle projektu spadal také vývoj monitorovacího systému pro hodnocení integrity konstrukce, plánování údržbových prací a prevenci před poškozením konstrukce, který byl naším úkolem.

Benefity řešení ve srovnání s konvenčními metodami

I. DETAILNÍ PŘEHLED O TECHNICKÉM STAVU STAVBY

Multifunkční textilie naleznou své uplatnění při stabilizaci a geotechnickém monitoringu staveb a při prevenci sesuvů půdy po vydatných deštích nebo během zemětřesení.

II. Okamžité upozornění na krizovou situacI

Ověřeno unikátním testem simulujícím tíhové zrychlení Země 0,4 g (hodnota 0.5 odpovídá průměrné maximální naměřené hodnotě při zemětřesení) na dvoupatrovém rodinném domu.

III. Rychlejší a jednodušší posouzení statického stavu objektu

Současný vývoj a použití různých metod a technologií k monitorovaní stavu struktury po zemětřesení (zahrnující různé typy senzorů a analytické metody) poskytuje velmi rychlou a efektivní analýzu jejího technického stavu. To umožňuje rychlý návrat k běžnému životu.

Jak jsme k řešení přistoupili?

Jako inženýrská firma jsme byli spoluzodpovědní za vývoj vláknových optických senzorů určených pro integraci do textilie za účelem bodových a distribuovaných měření mechanických a fyzikálních veličin. Podíleli jsme se také na návrhu a výrobě optoelektronických zařízení pro vláknové optické senzory a zařízení pro testování citlivosti chemických převodníků.

Proč si vybrat právě nás?

Naše společnost byla do projektu přizvána díky profesní odbornosti a zkušenostem s výzkumnými projekty. Specializujeme se na vývoj maximálně úsporných měřicích systémů a poskytování optovláknových snímacích řešení dle potřeb klienta.

FBG technologie je nejvhodnějším řešením tam, kde konvenční postupy selhávají nebo nejsou možné s ohledem na běžný provoz.

Systémy minimalizují počet falešných poplachů pomocí pokročilých algoritmů.

Řešení je velmi odolné a pokud je správně nainstalováno a chráněno před okolním prostředím, lze jej provozovat s minimální údržbou a servisem.

Odvětví

Partneři


Jak vám můžeme pomoci?

Zajímají vás naše produkty a řešení? Tušíte, že by se nám mohlo dobře spolupracovat? Napište nám. Naši reakci můžete očekávat do 24 hodin. 

Máte naspěch? Zanechte na sebe telefonický kontakt a komunikace půjde rychleji.