Hledáme nové partnery po celém světě. Zjistěte více

Proč optická vlákna

Optovláknová technologie navazuje tam,
kde konvenčním řešením “dochází dech”

Jednou z hlavních výhod optovláknových senzorů je jejich 100% pasivita a tedy i nezávislost na elektrickém připojení. Proto mohou řešit problémy a přinášet inovace v dosud neprobádaných oblastech.

Vysoce citlivá a přesná měření

Monitorování několika senzorů současně
skrze jediné optické vlákno

Využití stávající optické sítě bez nutnosti řešit novouinfrastrukturu na místě instalace

Měření i na velké vzdálenosti

Zaručená odolnost a spolehlivost i v těžko
dostupném a nevlídném terénu

Odolnost vůči EMI/RFI, korozi, chemikáliím, vodě a bleskům

Optovlákna jsou skvělým řešením například když:

Vyžadujete rychlé, přesné a komplexní
měření na velké vzdálenosti:
 • přenos dat od senzoru k jednotce rychlostí světla
 • vysoká citlivost, přesnost a rozsah měření od µm po km
 • měření mnoha veličin zároveň
 • hustota měřících bodů od mm po km
 • vzdálelost senzorů od měřící jednotky až na desítky km
Potřebujete nepřetržitě a detailně monitorovat a okamžitě vyhodnocovat změnové stavy na malé ploše:
 • real-time přenos dat 24/7
 • vysoká dynamika měření okolo 100+ vzorků/s 
 • in-time vyhodnocování vztahů mezi proměnnými
 • minimální rozměry senzorů na úrovni µm/µl
Hledáte spolehlivé a bezúdržbové řešení, odolné vůči extrémním podmínkám:
 • inertní a odolné proti elektromag. záření, korozi i chemikáliím
 • odolnost vůči  teplotám  250 °C a více
 • vysoká životnost 20+ let 
 • výdrž až 10 mil. cyklů  bez údržby
 • upgrade systému bez nutnosti mechanického zásahu
Zabezpečujete vzdálený objekt a v případě narušení potřebujete rychle reagovat:
 • senzory jsou pasivní nevyžadují elektrické připojení
 • umožňuje využití stávajících optických sítí (kritická infrastruktura)
 • snadná implementace na systémy 3. stran
 • thresholding system a real-time správa online

Vyberte si z našich řešení pro následující odvětví