Hledáme nové partnery po celém světě. Zjistěte více

Senzor posunu

Nepřetržité monitorování stavebních konstrukcí

Senzor posunu (Displacement sensor) je optovláknový snímač posunu dlouhého rozsahu navržený pro nepřetržité monitorování technického stavu konstrukcí (SHM, Structural Health Monitoring) ve smyslu měření mechanických deformací. Pracuje na principu měření změny polohy pevných bodů na strukturách v důsledku tahu, tlaku a/nebo ohybu. Senzor je optovláknovým ekvivalentem potenciometrických, induktivních nebo kapacitních snímačů, oproti kterým však nabízí mnohem vyšší rozlišovací schopnost a přesnost měření.

  • 100% pasivní senzor bez nutnosti napájení
  • konstrukce s kompenzací vlivu teploty
  • univerzální platforma umožňující použití dalších typů senzorů a detektorů

100% pasivní senzor

Tento snímač posunutí nepotřebuje napájení, proto je vhodný pro monitoring v nebezpečných a těžko přístupných oblastech.

Kompenzace vlivu teploty

Senzor disponuje konstrukcí s kompenzací vlivu teploty, proto pro své řádné fungování nevyžaduje další FBG mřížku.

Univerzální platforma

Spolu se Senzorem posunu můžete použít i další typy senzorů a detektorů (např. pro měření teploty, sklonu, vibrací, posunutí atd.).

Voděodolné provedení

Stupeň krytí IP68 garantuje maximální odolnost vůči prachu a ochranu před následky dlouhodobého vystavení vlivu vody. 

Konektivita

Tento FBG senzor lze použít samostatně nebo ve skupině jako součást snímacího pole různých FBG senzorů.

Náklady na instalaci

Náklady na instalaci a kabeláž pro síť optovláknových senzorů je mnohem levnější než srovnatelné sítě s elektronickými senzory.

Odolný vůči EMI/RFI

Tento FBG senzor můžete využívat i v rušivém prostředí. Je založen na pasivní technologii, plně odolné proti elektromagnetickým/vysokofrekvenčním signálům. 

Využití stávající optické sítě

Spojení mezi jednotkou a senzory je zajištěno pomocí standardních telekomunikačních optických vláken (např. volných a nevyužitých vláken), což je velmi ekonomické zejména pro velký počet sledovaných míst.

Dodáván včetně montážních desek

Senzor posunu je dodáván včetně montážních desek, které umožňují přímé upevnění na povrch sledované konstrukce. Díky tomu může přesně měřit posunutí mezi dvěma body v rozsahu až 50 mm.

Možnost přizpůsobení dle projektových požadavků

Senzor lze upravit tak, aby vyhovoval potřebám vašeho projektu, např. zvolit plastový materiál pro vysokonapěťová prostředí.Jak vám můžeme pomoci?

Zajímají vás naše produkty a řešení? Tušíte, že by se nám mohlo dobře spolupracovat? Napište nám. Naši reakci můžete očekávat do 24 hodin. 

Máte naspěch? Zanechte na sebe telefonický kontakt a komunikace půjde rychleji.