Hledáme nové partnery po celém světě. Zjistěte více

Sdílejte:

Monitoring železničního mostu

Je mostní konstrukce bezpečná pro přejezdy vlaků v rychlosti 140 km/hod?

Vyvinuli jsme komplexní monitorovací systém, který kombinuje různé optovláknové technologie a video monitorovací systém. Je navržen na míru potřebám zákazníka a v souladu s jeho filosofií používání energie z udržitelných zdrojů. Díky němu získal klient data v reálném čase, se špičkovou přesností a s ohledem na ochranu životního prostředí.

KLIENT
  • významná rakouská železniční společnost – ročně přepraví 323 milionů cestujících a více než 94 milionů tun zboží
  • elektřinu pro provoz vlaků a vlakové stanice získává výhradně z obnovitelných zdrojů energie
OČEKÁVÁNÍ
  • vysoce spolehlivý systém pro monitorování bezpečnosti projíždějících vlaků a stavu konstrukce mostu v reálném čase
VÝCHOZÍ STAV
  • nový, dočasný most určený pro rychlé přejezdy vlaků
  • mnoho oscilačních bodů bez monitoringu namáhání konstrukce
  • potřeba monitorování ve vzdálených oblastech
  • silné oscilace při přejezdu vlaku s rychlostí 140 km/hod
S ČÍM SE NA NÁS KLIENT OBRÁTIL

Zákazník se na nás obrátil s požadavkem na vývoj nového monitorovacího systému, který umožní inženýrům a operátorům posoudit stav dočasného železničního mostu. Tento typově lehký most je totiž náchylný k vibracím a má tendenci silně kmitat při přejezdu vlaku s rychlostí 140 km/hod. I přes provedená opatření k potlačení oscilací, bylo nutné sledovat chování mostu v reálném čase během provozu.

Benefity řešení ve srovnání s konvenčními metodami

I. ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY POHYBU VLAKŮ

Možnost provést preventivní opatření k udržení rychlosti 140 km/h pro přibližně 100 projíždějících vlaků denně.

II. Významná úspora času i personálních nákladů

Optimalizace postupů za účelem minimalizace nákladů na údržbu.

III. VĚTší bezpečnost, LEPŠÍ OCHRANA

Automatizovaný systém s předdefinovanými prahovými hodnotami pro aktivaci alarmu.

Jak jsme k řešení přistoupili?

Zákazníkovi jsme poskytli cenná data o chování mostu při zatížení způsobeném projíždějícími vlaky. Analytický software poskytl přehled o celém systému i hodnoty naměřené z jednotlivých senzorů. To umožnilo nastavit výstražný systém na základě předem definované mezní hodnoty pro sepnutí alarmu nebo pro případ poruchy.

Naměřená data odhalila dlouhodobou tendenci poklesu kolejí, stejně jako míru vychýlení jednotlivých náprav vlaků míjejících optické hlavice senzorů. Operátorům tak poskytly informace o hmotnostním vlivu náprav na koleje a umožnily vypočítat maximální rychlost vlaku pro bezpečný přejezd.

Podívejte se na galerii z realizace projektu

Proč si vybrat právě nás?

Naše společnost byla do projektu přizvána díky profesní odbornosti a zkušenostem realizací komplexního monitorování mostní konstrukce v reálném čase.

Technologie optických vláken, se kterou pracujeme, se vyznačuje vysokou spolehlivostí, přesností a odolností vůči okolním vlivům. Díky tomu vždy ručíme za spolehlivost našich řešení.

FBG technologie je nejvhodnějším řešením pro sestavy velkého počtu různých typů senzorů a do velmi náročného okolního prostředí.

Energie přenášená přes optické vlákno umožňuje vzdálený provoz technologie pro bezúdržbové monitorování a eliminuje nutnost fyzické vizuální kontroly.

Sledování mostu ve vzdálených lokalitách pomocí optického vlákna bez potřeby přístupu k elektrické energii v místě monitorování.


Jak vám můžeme pomoci?

Zajímají vás naše produkty a řešení? Tušíte, že by se nám mohlo dobře spolupracovat? Napište nám. Naši reakci můžete očekávat do 24 hodin. 

Máte naspěch? Zanechte na sebe telefonický kontakt a komunikace půjde rychleji.