Hledáme nové partnery po celém světě. Zjistěte více

Sdílejte:

FBG monitoring tunelů v reálném čase (Rekawinkel, Rakousko)

Dokáže náš systém eliminovat riziko pádu betonu na železniční trať?

Za využití FBG technologie jsme instalovali unikátní systém pro monitoring posunů narušených oblastí v tunelech v reálném čase. Ten, při překročení stanovených úrovní alarmu, okamžitě generoval poplachové signály a odesílal je na operační středisko klienta.

KLIENT
  • rakouská železniční společnost
OČEKÁVÁNÍ
  • monitorování posunů narušených oblastí ve vrstvě betonu
  • automatické generování alarmů při překročení prahových hodnot
  • neomezovat železniční provoz kvůli vysokému vytížení trati
VÝCHOZÍ STAV
  • kvádrové zděné tunely postavené v roce 1858
  • odpadávání horní betonové vrstvy v důsledku vlivu pronikání vody
S ČÍM SE NA NÁS KLIENT OBRÁTIL

Železniční tunely, nacházející se na trati ÖBB Vídeň – Linz, prošly v  minulém století rekonstrukcí, během které byla jejich klenba zpevněna betonem. Bohužel v posledním desetiletí betonová vrstva začala opadávat v důsledku pronikání vody a špatného napojení betonu a pískovcového zdiva. Protože každý kus betonu, který spadne na koleje, může znamenat obrovské nebezpečí pro rychle projíždějící vlaky, byli jsme požádáni o implementaci systému pro monitorování posunů narušených oblastí v reálném čase.

Benefity řešení ve srovnání s konvenčními metodami

I. MONITORING NENARUŠUJE BĚŽNÝ DOPRAVNÍ PROVOZ

Vyhodnocení dat probíhá na dálku, více než 2 km od samotného tunelu. Po instalaci senzorů se nemusíte obávat přerušení provozu nebo uzavírek kolejí.

II. Okamžité upozornění na krizovou situaci

Upozornění na překročení prahových hodnot systém generuje automaticky a bez prodlev.

III. Detailní přehled o technickém stavu tunelu

22 senzorů posunutí instalovaných na povrchu tunelu umožňuje dlouhodobé sledování stavu ostění v reálném čase.

Jak jsme k řešení přistoupili?

Vyvinuli jsme nový prototyp FBG senzoru posunu určený pro lokální monitorování změn deformačních vlastností struktur. Jeho inteligentní transdukční mechanismus dokázal převést posun mezi betonovou vrstvou a pískovcovým zdivem na prodloužení optického vlákna. Tento optický senzor si tak bez jakýchkoliv omezení poradil se zakřiveným a drsným povrchem tunelu a efektivně fungoval i v náročném prostředí (např. voda, EMI, rázová vlna atd.). V tomto projektu jsme zkombinovali 22 tunelových snímačů posunu se 2 snímači teploty.

V době, kdy na trati nebyl žádný provoz, jsme 2 kilometry od posledního implementovaného senzoru nainstalovali monitorovací systém FBGuard 1550. Tento 8 kanálový optický interrogátor byl připojen k internetu a dostupný on-line pro snadné vzdálené připojení a dohled nad systémem.

Všechna naměřená data byla automaticky streamována na vzdálený datový server obsahující nástroje pro následné zpracování dat, správu a vizualizaci. Pro zajištění bezpečného železničního provozu stavební inženýři klienta stanovili dvě prahové úrovně alarmu, které by neměly být za žádných okolností překročeny. V případě přesažení těchto limitů (např. při hrozbě padajícího obložení) byly okamžitě generovány poplachové signály a odesílány na operační středisko klienta.

Podívejte se na galerii z realizace projektu

Proč si vybrat právě nás?

Naše společnost byla do projektu přizvána díky odborným znalostem a zkušenostem s poskytováním optovláknových senzorických systémů pro monitorování technického stavu inženýrských staveb.

Pracujeme s optovláknovými senzory vlastní výroby pro monitorování statiky a dynamiky budov a infrastruktury. Výpočty zakládáme na nejmodernějších přístupech numerického modelování. Díky tomu vždy ručíme za spolehlivost našich řešení.

FBG technologie je nejvhodnějším řešením tam, kde konvenční postupy selhávají nebo nejsou možné s ohledem na běžný provoz.

Funkčnost, interoperabilitu i další parametry našich řešení lze upravit tak, aby co nejvíce vyhovovaly potřebám vašeho projektu.

Může se stát, že elektrické senzory přestanou fungovat z důvodu opotřebení či působením povětrnostních vlivů. To způsobuje dodatečné náklady. Optovláknová technologie se vyznačuje vysokou odolností a bezporuchovostí.


Jak vám můžeme pomoci?

Zajímají vás naše produkty a řešení? Tušíte, že by se nám mohlo dobře spolupracovat? Napište nám. Naši reakci můžete očekávat do 24 hodin. 

Máte naspěch? Zanechte na sebe telefonický kontakt a komunikace půjde rychleji.