Hledáme nové partnery po celém světě. Zjistěte více

Sdílejte:

FBG monitoring tunelů v reálném čase (Rekawinkel, Rakousko)

Vstupní podmínky
  • kvádrové zděné tunely postavené v roce 1858
  • odpadávání horní betonové vrstvy v důsledku vlivu pronikání vody
Požadavky
  • monitorování posunů narušených oblastí ve vrstvě betonu
  • automatické generování alarmů při překročení prahových hodnot
Úkol

Železniční tunely nacházející se na trati ÖBB Vídeň – Linz prošly v  minulém století rekonstrukcí, během které byla jejich klenba zpevněna betonem. Bohužel v posledním desetiletí betonová vrstva začala opadávat v důsledku pronikání vody a špatného napojení betonu a pískovcového zdiva.

Protože každý kus betonu, který spadne na koleje, může znamenat obrovské nebezpečí pro rychle projíždějící vlaky, byli jsme požádáni o implementaci systému pro monitorování posunů narušených oblastí v reálném čase. Jedny z hlavních požadavků byly automatické alarmy v případě překročení definovaných prahových hodnot a potřeba neomezovat železniční provoz kvůli vysokému vytížení tratí. Zároveň jsme byli informování, že rozsáhlejší rekonstrukce v blízké budoucnosti není možná.

Popis projektu

Vyvinuli jsme nový prototyp FBG senzoru posunu určený pro lokální monitorování změn deformačních vlastností struktur. Jeho inteligentní transdukční mechanismus dokázal převést posun mezi betonovou vrstvou a pískovcovým zdivem na prodloužení optického vlákna. Tento optický senzor si tak bez jakýchkoliv omezení poradil se zakřiveným a drsným povrchem tunelu a efektivně fungoval i v náročném prostředí (např. voda, EMI, rázová vlna atd.). V tomto projektu jsme zkombinovali 22 tunelových snímačů posunu se 2 snímači teploty.

V době, kdy na trati nebyl žádný provoz, jsme 2 kilometry od posledního implementovaného senzoru nainstalovali monitorovací systém FBGuard 1550. Tento 8 kanálový optický interrogátor byl připojen k internetu a dostupný on-line pro snadné vzdálené připojení a dohled nad systémem.

Všechna naměřená data byla automaticky streamována na vzdálený datový server obsahující nástroje pro následné zpracování dat, správu a vizualizaci. Pro zajištění bezpečného železničního provozu stavební inženýři klienta stanovili dvě prahové úrovně alarmu, které by neměly být za žádných okolností překročeny. V případě přesažení těchto limitů (např. při hrozbě padajícího obložení) byly okamžitě generovány poplachové signály a odesílány na operační středisko klienta.

Dokumenty


Jak vám můžeme pomoci?

Zajímají vás naše produkty a řešení? Tušíte, že by se nám mohlo dobře spolupracovat? Napište nám. Naši reakci můžete očekávat do 24 hodin. 

Máte naspěch? Zanechte na sebe telefonický kontakt a komunikace půjde rychleji.