Hledáme nové partnery po celém světě. Zjistěte více

Sdílejte:

Monitorování technického stavu přechodových oblastí

Monitoring přechodových zón na železničních tratích v reálném čase

Přechodové zóny na železničních tratích jsou obvykle nestabilní oblasti mezi železničním náspem a inženýrskými stavbami, jako mosty, silniční křižovatky, vodní kanály a tunely. V těchto místech se degradace kolejí většinou zrychluje kvůli vlivu silných nárazů. V důsledku toho často dochází k nerovnostem, které mohou vést k poškození komponentů trati a ztrátě pohodlí cestujících. Proto je nutné průběžně sledovat technický stav přechodových zón železnic a detekovat změny v rané fázi.

  • průběžné hodnocení bezpečnosti železničního provozu
  • kontrola a předcházení nebezpečným změnám
  • snížené náklady na údržbu

Pro zajištění bezpečnosti železničního provozu a snížení nákladů na údržbu je nezbytný častý monitoring technického stavu přechodových oblastí železnic. Proto nabízíme jedinečné řešení pro monitorování vertikální úrovně kolejnic a měření a zobrazování ohybových vlastností založené na optovláknové technologii dálkového snímání.

V rané fázi detekuje potenciální nebezpečné změny a v případě překročení nastavených limitů zašle upozornění. Díky tomu budete moci zmírnit dopady vlivu projíždějících vlaků a minimalizovat rozdíly v tuhosti kolejí. Zachováte trať, úroveň a kvalitu jízdy a prodloužíte životnost železničních staveb, aniž byste narušili provoz na železnici. Kromě každodenního železničního provozu lze přechodovou zónu sledovat i při rekonstrukci mostu.Jak vám můžeme pomoci?

Zajímají vás naše produkty a řešení? Tušíte, že by se nám mohlo dobře spolupracovat? Napište nám. Naši reakci můžete očekávat do 24 hodin. 

Máte naspěch? Zanechte na sebe telefonický kontakt a komunikace půjde rychleji.