Hledáme nové partnery po celém světě. Zjistěte více

Sdílejte:

FBG monitoring zatížení střech

Ochrana lidského zdraví i infrastruktury před pádem budov

Náš komplexní FBG (Fiber Bragg Grating) systém pro monitorování betonových, ocelových a dřevěných konstrukcí pomáhá řešit bezpečnostní rizika a minimalizovat provozní odstávky. Systém měří a dálkově sleduje průhyb jednoho nebo více střešních prvků. V případě, že maximální povolené zatížení překročí nastavené limity a některý ze samonosných prvků se ohne nad povolenou mez, náš systém odešle upozornění správě objektu. Ta díky tomu může včas provést potřebné kroky.

  • různé typy podporovaných střešních konstrukcí
  • vhled do životnosti a dlouhodobého technického stavu střechy
  • automatické varování při překročení nastavených limitů

Špatný technický stav střech je ve většině případů způsoben použitím méně kvalitních materiálů nebo jejich přirozeným stárnutím. Zřícení střechy může nejen ohrozit životy mnoha lidí, ale i samotná oprava budov, poškození inventáře či ztráta obchodních příležitostí během uzavření objektů může být velmi nákladná.

Náš systém pro monitorování střech je založen na inovativní FBG technologii, která díky schopnosti multiplexování umožňuje zapojit mnoho různých typů FBG senzorů v sérii za sebou. Díky tomu redukuje potřebnou kabeláž na minimum a usnadňuje celý proces instalace. Mezi další výhody FBG technologie patří i velmi vysoká spolehlivost a dlouhá životnost.

FBG senzory se montují přímo na konstrukční prvky střechy, což ještě  zvyšuje jejich přesnost. Díky své konstrukci a umístění v kritických bodech střechy přináší nákladově efektivní řešení, které umožňuje automatické zaslání upozornění správě objektu, pokud dojde k překročení kritických prahových hodnot.Jak vám můžeme pomoci?

Zajímají vás naše produkty a řešení? Tušíte, že by se nám mohlo dobře spolupracovat? Napište nám. Naši reakci můžete očekávat do 24 hodin. 

Máte naspěch? Zanechte na sebe telefonický kontakt a komunikace půjde rychleji.