Hledáme nové partnery po celém světě. Zjistěte více

Sdílejte:

Geotechnický monitoring konstrukcí a objektů

Optimalizace bezpečnostních opatření konstrukcí

Geotechnický monitorovací systém založený na FBG (Fiber Bragg Grating) technologii umožňuje hodnocení geotechnických inženýrských konstrukcí, míst a různých prostředí s ohledem na geotechnický návrh. Poskytuje užitečné údaje o aktuálním stavu terénu a podklady pro případné nutné stavební nebo inženýrská opatření. Díky tomu umožňuje včasnou identifikaci rizika nežádoucích procesů, které mohou nastat při výstavbě, montážních pracích nebo při údržbě budov a zařízení.

  • prevence fatálních selhání
  • včasné varování v případě událostí
  • řízení rizikových nákladů

Geotechnické monitorování konstrukcí a objektů obvykle zahrnuje pohyby půdy a konstrukcí, tlak vody a vibrace. Provádí se před výstavbou, v jejím průběhu i po jejím ukončení, ale i ve fázi chátrání konstrukcí a objektů.

V mnoha případech se realizují na základě požadavku statutárních orgánů u velkých projektů, zejména pokud se realizují v blízkosti citlivých staveb (např. památkové budovy), zařízení na ochranu proti bahnu, občanských, veřejných a průmyslových budov, dálnic a železnic a zastavěných nebo sesuvných oblastí.

Pomocí geotechnického monitorování můžete řídit riziko na místě stavby a kontrolovat náklady  odstraněním nadbytečných položek z vašeho návrhu.Jak vám můžeme pomoci?

Zajímají vás naše produkty a řešení? Tušíte, že by se nám mohlo dobře spolupracovat? Napište nám. Naši reakci můžete očekávat do 24 hodin. 

Máte naspěch? Zanechte na sebe telefonický kontakt a komunikace půjde rychleji.