Hledáme nové partnery po celém světě. Zjistěte více

Sdílejte:

Telecom kit s Audio/Video nadstavbou

Telekomunikační optovláknová sestava

Výuková sestava Telecom kit s Audio/Video nadstavbou poskytuje uživatelům přehled a ucelené znalosti z oblasti vláknové optiky. Zaměřuje se zejména na optické komponenty, které se využívají v aplikacích pro telekomunikační průmysl. Telecom kit lze použít pro charakterizaci a studium vlastností základníchTelekomunikační optovláknová sestava optických komponent, jako jsou optické FP laserové zdroje, detektory, optická vlákna, izolátory, vazební členy apod. Primárně je však určen pro charakterizaci a seznámení se s vlastnostmi základních optických komponent pro optické komunikace. Tato sestava může být navíc rozšířena o Audio/Video nadstavbu pro realizaci přenosu audio a video signálu po optickém spoji.

  • obsáhlý výukový a cvičební manuál
  • modulární přístup
  • bezpečné konektory

Obsáhlý výukový a cvičební manuál

Sestava nabízí možnost seznámit se se základními vlastnostmi komponent potřebných ke složení přenosové trasy. Zároveň prohlubuje získané znalosti pomocí dalších složitějších a komplexnějších teoretických i praktických úloh.

Modulární přístup

Uživatel není omezen pouze na experimenty uvedené v této výukové sestavě. Může vzájemně propojovat komponenty dalších výukových souborů a tím vytvářet složitější celky pro simulaci měření. 

Bezpečné konektory

Výuková sestava disponuje bezpečnými konektory, které umožňují realizovat různorodé sestavy, zapojení či měření při různých praktických cvičeních. 

Uživatelský manuál

K dispozici je obsáhlý a detailně zpracovaný manuál pro seznámení s danou problematikou.

Teorie

První část manuálu je zaměřena na detailní teoretický popis problematiky s potřebným matematickým aparátem pro náročnější uživatele. Jednotlivé kapitoly jsou doplněny grafickými přílohami pro snazší porozumění daného tématu.

Teoretická cvičení

K ověření a procvičení získaných teoretických znalostí je určen závěr teoretické části manuálu s jednoduchými i komplexními početními úlohami. 

Praktická cvičení

Druhá část manuálu je zaměřena na praktické využití výukové sestavy prostřednictvím několika experimentálních úloh. Pomocí návodu, propojovacích optických kabelů a komponent je uživateli umožněno realizovat různé sestavy, zapojení či měření tak, aby si mohl procvičit znalosti získané studiem teorie.

Kompletní souhrn výsledků a měření

Pro ověření správnosti naměřených a vypočtených dat slouží kompletní souhrn výsledků a měření.  Lze tak snadno a rychle odhalit chybu zapojení nebo případnou vadnou komponentu. 

Široké využití

Výuková sada Telecom kit najde využití zejména na technických univerzitách a fyzikálních ústavech nebo ve vzdělávacích institucích různých stupňů.Jak vám můžeme pomoci?

Zajímají vás naše produkty a řešení? Tušíte, že by se nám mohlo dobře spolupracovat? Napište nám. Naši reakci můžete očekávat do 24 hodin. 

Máte naspěch? Zanechte na sebe telefonický kontakt a komunikace půjde rychleji.