Hledáme nové partnery po celém světě. Zjistěte více

Sdílejte:

Interferometer kit

Vláknový interferometr v koherentním světle

Výuková sestava Interferometer kit poskytuje uživatelům přehled a ucelené znalosti z oblasti vláknové optiky, zejména interferometrie. Interferometer kit lze použít pro charakteristiku a studium vlastností základních interferometrů typu Michelson, Mach-Zehnder, Fabry-Perot a kruhového interferometru. Sestava seznamuje uživatele se základními vlastnostmi komponent potřebných ke složení interferometru. Zároveň umožňuje pozorování optické interference, posunu vlnové délky DFB laserové diody, Dopplerova jevu, měření rychlosti rotace disku či měření termální roztažnosti skleněného jednovidového optického vlákna.

  • obsáhlý výukový a cvičební manuál
  • modulární přístup
  • bezpečné konektory

Obsáhlý výukový a cvičební manuál

Díky výukové sestavě má uživatel možnost seznámit se se základními vlastnostmi komponent potřebných ke složení interferometru. Zároveň prohlubuje získané znalosti pomocí dalších složitějších a komplexnějších teoretických i praktických úloh.

Modulární přístup

Uživatel není omezen pouze na experimenty uvedené v této výukové sestavě. Může vzájemně propojovat komponenty dalších výukových souborů a tím vytvářet složitější celky pro simulaci měření. 

Bezpečné konektory

Výuková sestava disponuje bezpečnými konektory, které umožňují realizovat různorodé sestavy, zapojení či měření při různých praktických cvičeních. 

Uživatelský manuál

K dispozici je obsáhlý a detailně zpracovaný manuál pro seznámení s danou problematikou.

Teorie

První část manuálu je zaměřena na detailní teoretický popis problematiky s potřebným matematickým aparátem pro náročnější uživatele. Jednotlivé kapitoly jsou doplněny grafickými přílohami pro snazší porozumění daného tématu.

Teoretická cvičení

K ověření a procvičení získaných teoretických znalostí je určen závěr teoretické části manuálu s jednoduchými i komplexními početními úlohami. 

Praktická cvičení

Druhá část manuálu je zaměřena na praktické využití výukové sestavy prostřednictvím několika experimentálních úloh. Pomocí návodu, propojovacích optických kabelů a komponent je uživateli umožněno realizovat různé sestavy, zapojení či měření tak, aby si mohl procvičit znalosti získané studiem teorie.

Kompletní souhrn výsledků a měření

Pro ověření správnosti naměřených a vypočtených dat slouží kompletní souhrn výsledků a měření.  Lze tak snadno a rychle odhalit chybu zapojení nebo případnou vadnou komponentu. 

Široké využití

Výuková sada Interferometer kit najde využití zejména na technických univerzitách a fyzikálních ústavech nebo ve vzdělávacích institucích různých stupňů.Jak vám můžeme pomoci?

Zajímají vás naše produkty a řešení? Tušíte, že by se nám mohlo dobře spolupracovat? Napište nám. Naši reakci můžete očekávat do 24 hodin. 

Máte naspěch? Zanechte na sebe telefonický kontakt a komunikace půjde rychleji.