Hledáme nové partnery po celém světě. Zjistěte více

Ampli kit

Erbiem dotovaný optický EDFA zesilovač a optovláknová laserová technika

Výuková sestava Ampli kit poskytuje přehledný a ucelený soubor znalostí z oblasti vláknové optiky. Je zaměřena zejména na optické komponenty, které se využívají v aplikacích pro telekomunikační průmysl. Ampli kit je primárně určen pro charakterizaci a seznámení se s vlastnostmi erbiem dotovaného optického EDFA zesilovače, superfluorescentního zdroje a optovláknových laserů různého typu zapojení. Lze jej však použít i pro charakterizaci a studium vlastností optických DFB zdrojů, čerpacích laserů, FBG mřížek, izolátorů, WDM multiplexerů a mnoho dalších.

  • obsáhlý výukový a cvičební manuál
  • modulární přístup
  • bezpečné konektory

Obsáhlý výukový a cvičební manuál

Díky řadě praktických úloh má uživatel možnost se seznámit nejen se základními vlastnostmi komponent potřebných ke složení EDFA zesilovače či vláknového laseru, ale může si prohloubit získané znalosti pomocí složitějších a komplexnějších teoretických i praktických úloh.

Modulární přístup

Uživatel není omezen pouze na experimenty uvedené v této výukové sestavě. Může vzájemně propojovat komponenty dalších výukových souborů a tím vytvářet složitější celky pro simulaci měření. 

Bezpečné konektory

Výuková sestava disponuje bezpečnými konektory, které umožňují realizovat různorodé sestavy, zapojení či měření při různých praktických cvičeních. 

Uživatelský manuál

K dispozici je obsáhlý a detailně zpracovaný manuál pro seznámení s danou problematikou.

Teorie

První část manuálu je zaměřena na detailní teoretický popis problematiky s potřebným matematickým aparátem pro náročnější uživatele. Jednotlivé kapitoly jsou doplněny grafickými přílohami pro snazší porozumění daného tématu.

Teoretická cvičení

K ověření a procvičení získaných teoretických znalostí je určen závěr teoretické části manuálu s jednoduchými i komplexními početními úlohami. 

Praktická cvičení

Druhá část manuálu je zaměřena na praktické využití výukové sestavy prostřednictvím několika experimentálních úloh. Pomocí návodu, propojovacích optických kabelů a komponent je uživateli umožněno realizovat různé sestavy, zapojení či měření tak, aby si mohl procvičit znalosti získané studiem teorie. 

Kompletní souhrn výsledků a měření

Pro ověření správnosti naměřených a vypočtených dat slouží kompletní souhrn výsledků a měření.  Lze tak snadno a rychle odhalit chybu zapojení nebo případnou vadnou komponentu. 

Skládá se ze dvou nástrojů

Výukovou sadu Ampli kit tvoří erbiem dotovaný optický EDFA zesilovač a optovláknový laser.

Široké využití

Výuková sada Ampli kit najde využití zejména na technických univerzitách a fyzikálních ústavech nebo ve vzdělávacích institucích různých stupňů.

Možnosti rozšíření

Sestavu lze rozšířit o WDM nadstavbu pro studium chování EDFA zesilovače ve vícekanálovém režimu.Jak vám můžeme pomoci?

Zajímají vás naše produkty a řešení? Tušíte, že by se nám mohlo dobře spolupracovat? Napište nám. Naši reakci můžete očekávat do 24 hodin. 

Máte naspěch? Zanechte na sebe telefonický kontakt a komunikace půjde rychleji.