Hledáme nové partnery po celém světě. Zjistěte více

Výukové sestavy

Výukové soubory pokrývající široké spektrum optovláknových aplikací, doplněné o obsáhlé a detailní manuály. Umožňují seznámení se základy telekomunikační a optovláknové techniky i studium komplexních, například nelineárních, jevů. Využití naleznou díky své koncepci i v laboratorním prostředí.