Hledáme nové partnery po celém světě. Zjistěte více

Sdílejte:

Bodové optovláknové snímače teploty

Spolehlivé kontaktní senzory teploty

Bodové optovláknové senzory teploty jsou senzory pro kontaktní měření v požadovaném bodě a zároveň je pro každý měřený bod potřeba jeden měřící kanál přístroje. Optické vlákno je využito pouze jako médium pro přenos informace. Nejčastěji používaným principem měření je závislost spektrálních vlastností krystalu GaAs na teplotě, ale používají se i jiné principy. Optovláknové bodové senzory jsou ideálním prostředkem měření teploty v oblasti energetiky a elektrotechniky. Protože se k měření využívá pouze světlo, nedochází k ovlivnění naměřených hodnot elektromagnetickým zářením a prostředím VVN nebo VN. Zároveň jsou tyto senzory chemicky odolné.

  • imunní vůči elektromagnetickému záření
  • spolehlivost, opakovatelnost a přesnost měření
  • malé rozměry, dlouhá životnost a bezúdržbový provoz

Imunní vůči elektromagnetickému záření

K měření se využívá pouze světlo a proto nedochází k ovlivnění naměřených hodnot elektromagnetickým zářením nebo prostředím VVN nebo VN jako je tomu u elektronických zařízení. Tato vlastnost předurčuje tyto senzory pro aplikace v energetice a elektrotechnice.

Přesnost měření

Jednotlivé produkty se mohou lišit v přesnosti měření podle toho zda byla provedena kalibrace soustavy senzor – měřící kanál nebo ne a s ohledem na rozdílný princip měření. Standardní přesnost měření je +/-1 ºC v rozsahu -80 ºC až +250 ºC, pokud se kalibrace neprovádí a sondy jsou libovolně zaměnitelné. Pokud zákazník kalibraci vyžaduje, je nutné dbát na párování sondy s příslušným kanálem a lze dosáhnout přesnosti až +/-0,2 ºC.

Spolehlivost a opakovatelnost měření

Protože měření vychází z jednoznačné fyzikální vlastnosti senzoru, tak při stejných podmínkách jako je teplota měřící jednotky, především zdroje záření, stejném mechanickém namáhání vlákna apod. je změna spektra vždy identická a proto se naměřená hodnota nemění.

Dlouhá životnost a bezúdržbový provoz

Pokud je senzor správně nainstalován, vlákno není mechanicky namáháno a je chráněno proti neočekávaným převážně mechanickým poškozením, je předpokládaná životnost senzoru 25 let i déle. Zároveň není potřeba téměř žádná údržba. Ta dokonce často ani není možná, protože senzory bývají instalovány do zcela nepřístupných míst.

Malé rozměry

Senzory jsou umístěny na konci optického vlákna, mají tedy rozměr rovnající se průměru vlákna v ochranném plášti. Z toho plyne také snadná instalace, kdy je konec vlákna s citlivou koncovkou zafixován (např. přilepen) přesně v bodě, kde chceme teplotu měřit.

Snadná implementace do nadřízených systémů

Měřící jednotky jsou vybaveny celou řadou rozhraní (USB, RS485, Ethernet, analogové výstupy popř. relé) a komunikují buď s vlastním softwarem poskytovaným výrobcem nebo přes standardní protokoly s nadřízenými systémy. Takto je lze snadno začlenit do průmyslových řešení.

Široká škála aplikací

Bodové optovláknové senzory teploty jsou používány v celé řadě aplikací. Základní aplikací je monitorování teploty vinutí velkých transformátorů, ale použití nachází také v zařízeních používajících radiofrekvenční nebo mikrovlnné záření (např. mikrovlnné pekárny, sušičky dřeva apod.) Dále jsou využívány ve zdravotnictví (MRI diagnostika), mikrovlnné chemii a v poslední době také v oblasti e-mobility a bateriových úložištích energie.


Jak vám můžeme pomoci?

Zajímají vás naše produkty a řešení? Tušíte, že by se nám mohlo dobře spolupracovat? Napište nám. Naši reakci můžete očekávat do 24 hodin. 

Máte naspěch? Zanechte na sebe telefonický kontakt a komunikace půjde rychleji.