Hledáme nové partnery po celém světě. Zjistěte více

Sdílejte:

Bodové měření teploty transformátorů

Monitoring teploty vinutí pomocí optovláknových senzorů

Transformátory jsou jedním z nejdůležitějších prvků celé elektrizační soustavy. Životnost transformátoru je závislá na teplotě, které je dlouhodobě vystavena izolace vinutí a která ovlivňuje její mechanickou pevnost a schopnost odolat zkratovým silám či dokonce běžným vibracím. Poškození izolace vinutí přímo určuje konec životnosti transformátoru. Proto je zcela zásadní udržet teplotu vinutí po celou dobu životnosti transformátoru na optimální, předem navržené hodnotě. A jediný způsob, jak provést přímé měření teploty ve vinutí transformátoru je pomocí optovláknových senzorů.

  • maximalizace zatížení transformátoru bez ohrožení jeho životnosti
  • optimalizace prediktivní údržby transformátoru
  • systém včasného varování pro prevenci poruch a odstávek

Pro bodové měření teploty vinutí transformátorů nabízíme optovláknové teplotní senzory Rugged Monitoring. Vybrané měřicí přístroje a sondy jsou pro takovou aplikaci speciálně navrženy a optimalizovány. 

Teploměry Rugged Monitoring používají ověřenou technologii založenou na vlastnostech krystalu GaAs, díky které dávají uživatelům velmi přesné a reprodukovatelné výsledky měření. Díky optovláknové technologii jsou imunní vůči elektromagnetickému záření a jejich sondy nevyžadují opakovanou kalibraci.Jak vám můžeme pomoci?

Zajímají vás naše produkty a řešení? Tušíte, že by se nám mohlo dobře spolupracovat? Napište nám. Naši reakci můžete očekávat do 24 hodin. 

Máte naspěch? Zanechte na sebe telefonický kontakt a komunikace půjde rychleji.