Hledáme nové partnery po celém světě. Zjistěte více

Sdílejte:

Optovláknové bodové měření teploty (baterie/e-mobilita)

Měření teploty v bateriovém a automobilovém průmyslu

S nástupem elektromobility, fotovoltaiky a problematiky uchovávání elektrické energie, se stává management teploty prioritou, protože kapacita i životnost baterií úzce souvisí s teplotou. Optovláknové senzory jsou ideálním prostředkem měření teploty v oblasti energetiky a elektrotechniky. Protože se k měření využívá pouze světlo, nedochází k ovlivnění naměřených hodnot elektromagnetickým zářením ani vlivem prostředí VVN nebo VN. Zároveň jsou tyto senzory chemicky odolné.

  • imunní vůči elektromagnetickému záření
  • spolehlivost, opakovatelnost a přesnost měření
  • malé rozměry, dlouhá životnost a bezúdržbový provoz

Řešení pro optovláknové bodové měření teploty v bateriovém a automobilovém průmyslu se využívá v celé řadě aplikací. Patří sem např.:

Monitoring teploty EV/HEV baterií při rychlonabíjení

Při rychlém nabíjení a vybíjení generují EV/HEV baterie přebytečné teplo, které může vést k náhlému zvýšení teploty. Při vyšší teplotě okolí a rychlém nabíjení by mohlo docházet až ke zkratům v článcích a vážným poruchám. A právě optovláknové senzory teploty mají pro testování baterií řadu výhod, jako je jejich imunita k rušení elektromagnetickým zářením, rychlá doba odezvy pro zachycení prudkého růstu teploty, odolnost proti vibracím, možnost opětovného použití bez nutnosti kalibrace, malé rozměry atd.

Testování pohonů a elektrických motorů

Větší změny zatížení u motorů EV/HEV zvyšují riziko selhání izolace při různých podmínkách okolního prostředí. Teplotní senzory z optických vláken jsou vhodné pro testování izolace motoru v extrémních podmínkách za účelem identifikace výkonových limitů. Protože jsou z dielektrických materiálů a mají malé rozměry, mohou být instalovány přímo do vinutí pro přímé měření „hot spotů“. Jsou bezpečné do 1000 kV a nabízí opakované použití bez nutnosti kalibrace.

Testování výkonové elektroniky

Testování teploty a vibrací výkonové elektroniky je nezbytné pro zajištění stability provozu po celou dobu životnosti vozidla. Optovláknové senzory zabudované do omezeného prostoru poskytují požadovanou přesnost a opakovatelnost měření. Vlastnosti senzorů, jako je možnost jejich vícenásobného použití bez nutnosti kalibrace, průměr pouze 0,4 mm a snadná komunikace s nadřazenými systémy, je předurčují pro využití v této oblasti.

Vysokonapěťové kabely a konektory pro velké proudy

Vysokonapěťové kabely a konektory pro velké proudy se mohou při nesprávné konstrukci uvolňovat a ztrácet kontakt, což může vést k částečnému vybíjení a vzniku „hot spotů“. V těchto situacích jsou optovláknové senzory teploty ideální volbou pro své malé rozměry, instalaci přímo do spojek, možnost opětovného použití bez dodatečných kalibrací a schopnost měření i tam, kde nastanou zkraty.

Testování nabíjecích portů

Nabíjecí porty se mohou zahřívat v důsledku rychlého nabíjení a stálého nabíjecího výkonu. Nesprávná konstrukce portu může mít vliv na příliš dlouhý čas nabíjení. Optovláknové senzory jsou velmi vhodné pro vestavbu do omezeného prostoru, poskytují dobrou opakovatelnost a přesnost měření a to s výhodami uvedenými u aplikací výše.Jak vám můžeme pomoci?

Zajímají vás naše produkty a řešení? Tušíte, že by se nám mohlo dobře spolupracovat? Napište nám. Naši reakci můžete očekávat do 24 hodin. 

Máte naspěch? Zanechte na sebe telefonický kontakt a komunikace půjde rychleji.