Hledáme nové partnery po celém světě. Zjistěte více

Sdílejte:

Spektrální goniometry VISO Systems

Komplexní měření světelně technických charakteristik svítidel a světelných zdrojů

Pro komplexní měření světelně technických charakteristik svítidel a světelných zdrojů nabízíme spektrální goniometry firmy VISO Systems. Jsou vhodné pro měření vyzařovacích diagramů, fotometrických, spektrálních a flicker parametrů světelných zdrojů a svítidel, přičemž umožňují měřit výrobky od velikosti samotné LED diody až po svítidla do rozměru 200 cm a hmotnosti 25 kg. Samozřejmostí je, že všechny modely splňují požadavky příslušných norem Evropské unie.

  • široká škála měřených veličin
  • univerzální výkonný software Light Inspector
  • snadné ovládání a vysoká rychlost měření

Široká škála měřených veličin

Pomocí spektrálních goniometrů VISO Systems dokážete rychle a přesně změřit vyzařovací diagram svítidla, fotometrické parametry, spektrální parametry, flicker parametry a elektrické veličiny a tím pádem také účinnost přeměny elektrické energie na světlo.

Univerzální výkonný software Light Inspector

Software Light Inspector slouží k ovládání goniometru, nastavení požadovaných parametrů měření, k řízení goniometru, sběru a analýze naměřených dat, jejich ukládání, tvorbě protokolů, převodu dat do jiných formátů, tvorbě souborů do databáze EPREL atd. Software lze nainstalovat na libovolný počet počítačů a je zcela zdarma včetně všech budoucích aktualizací. Je velmi intuitivní a jeho prostřednictvím je měření zcela automatické. Existuje v deseti jazykových mutacích, přičemž se jejich počet se stále zvětšuje.

Snadné ovládání a vysoká rychlost měření

Měření pomocí goniometrů VISO Systems je zcela automatické. Zákazník musí pouze umístit a zafixovat svítidlo na rameno goniometru a vše ostatní již obstará goniometr řízený softwarem Light Inspector. Protože je detektorem spektrometr, je jedním měřením změřen vyzařovací diagram, fotometrické parametry i spektrální charakteristiky a měření je tak velmi rychlé. Systém sám umí na základě předběžného proměření doporučit, v kolika osách by se mělo z hlediska symetričnosti svítidlo měřit. 

Kompaktní design

Goniometry VISO Systems jsou velmi kompaktní a nevyžadují velké prostory. Systém LabSpion lze nainstalovat do místnosti 2.5 x 2.5 x 10 m (H x Š x D) a malý systém LightSpion se dokonce vejde do jednoho kufříku, takže ho můžete vzít s sebou třeba i do letadla.

UV-VIS verze

Goniometry LabSpion a BaseSpion mohou být dodány se senzorem UV-VIS pro spektrální rozsah 200 – 850 nm. Takto vybavené goniometry slouží k měření jak standardních svítidel, tak svítidel a světelných zdrojů pro UV oblast.

Zabudovaný měřič výkonu

Všechny goniometry VISO Systems jsou vybaveny měřičem výkonu. Pro každé měření jsou k dispozici informace o napětí a proudu a lze tedy určit účinnost přeměny elektrické energie na vyzářený světelný výkon. Zároveň systém pohlídá dostatečnou stabilizaci světelného výkonu, aby měření probíhalo za definovaných podmínek.

Měření flickeru

Měření flicker parametrů, jako jsou např. frekvence, flicker percent, flicker index, SVM, PstLM a jiné, lze provádět pomocí doplňkového přístroje LabFlicker, který lze používat také jako samostatný měřič flickeru. LabFlicker ukládá data prostřednictvím softwaru Light Inspector. Parametry SVM a PstLM jsou vyžadovány evropskou legislativou.

Nadstandardní služby pro zákazníky

Firma VISO Systems umožňuje zákazníkům ukládat naměřená data na VISO Tracking Server, kde zůstanou uložena a jsou zákazníkovi kdykoliv k dispozici.

Tvorba EPREL souborů z naměřených dat

Všechny goniometry VISO Systems umožňují prostřednictvím softwaru Light Inspector vytvořit ZIP soubor obsahující data nutná pro nahrání do evropské databáze EPREL. Všichni výrobci a importéři svítidel jsou od října 2021 povinni tato data do databáze nahrávat


Mohlo by vás zajímat


Jak vám můžeme pomoci?

Zajímají vás naše produkty a řešení? Tušíte, že by se nám mohlo dobře spolupracovat? Napište nám. Naši reakci můžete očekávat do 24 hodin. 

Máte naspěch? Zanechte na sebe telefonický kontakt a komunikace půjde rychleji.