Hledáme nové partnery po celém světě. Zjistěte více

Sdílejte:

Zvyšte bezpečnost a životnost staveb geotechnickým monitoringem

Geotechnický monitoring je klíčový nástroj pro správu geotechnických konstrukcí a podmínek (zemětřesení, sesuvy půdy, ražba nebo těžba nerostných surovin, stavby atd.).

Díky němu jsme schopni identifikovat slabá místa v konstrukcích projevující se jako deformace, trhliny, změny napětí nebo nestability. Tyto prvotní změny nejsou pouhým okem viditelné, ačkoliv mohou signalizovat potenciální závažná rizika. Proto je cílem geotechnologického monitoringu právě včasná detekce anomálií. Stává se tak spolehlivým pomocníkem při prevenci nebezpečných situací s možným dopadem na lidské zdraví a majetek i pro úsporu nákladů.

Využití optovláknové technologie přineslo do procesu geotechnického monitorování několik zásadních výhod. Jedná se o vyšší citlivost senzorů, přesnější měření, ale i odolnost celého systému oproti vlivům okolního prostředí. Díky tomu jsou naše řešení schopná zachytit i malé změny v chování geotechnických struktur.