Hledáme nové partnery po celém světě. Zjistěte více

Sdílejte:

Zdroje záření pro spektrometry Ocean Insight

Zdroje záření pro spektrometrická měření

Ke spektrometrům firmy Ocean Insight, s kterou již dlouhá léta úspěšně spolupracujeme, nabízíme také zdroje záření, které umožňují měření všech základních parametrů jakými jsou absorbance, propustnost, odrazivost nebo fluorescence. Pokrývají široké spektrum vlnových délek, a to od UV vlnových délek až do blízké infračervené oblasti. Tyto světelné zdroje lze rozdělit na pracovní zdroje, zdroje pro radiometrickou kalibraci a zdroje pro kalibraci vlnové délky.

  • široký rozsah vlnových délek
  • různé koncepty světelných zdrojů
  • snadná manipulace a údržba

Široký rozsah vlnových délek

V nabídce Ocean Insight jsou zdroje záření, které v případě xenonových zdrojů začínají na vlnové délce 185 nm, v případě zdrojů s deuteriovou žárovkou na vlnové délce 190 nm. Na druhé straně spektra jsou zdroje s wolfram halogenovými žárovkami, které pokrývají viditelné spektrum od 360 nm až po blízkou infračervenou oblast a vlnovou délku 2.5 µm.

Různé koncepty světelných zdrojů

Nejmodernějším typem světelných zdrojů jsou LED moduly, které pokrývají pásmo od 265 nm do 880 nm, nicméně se jedná o vybrané diskrétní vlnové délky. Výhodou je řízení vhodné úrovně výkonu, modulace signálu nebo přepnutí do pulzního režimu. Dalším konceptem jsou zdroje s xenonovou výbojkou a zdroje s deuteriovou a wolfram halogenovou žárovkou.

Snadná manipulace a údržba

Všechny zdroje Ocean Insight mají intuitivní ovládání, jsou dodávány včetně adaptérů nebo napájecích kabelů pro různé typy zásuvek. Některé zdroje jsou navíc vybaveny závěrkou, držákem filtrů nebo atenuátorem a možností externího ovládání prostřednictvím TTL signálu. Zároveň je u všech zdrojů jednoduchá výměna žárovky v okamžiku, kdy stávající žárovka doslouží.Jak vám můžeme pomoci?

Zajímají vás naše produkty a řešení? Tušíte, že by se nám mohlo dobře spolupracovat? Napište nám. Naši reakci můžete očekávat do 24 hodin. 

Máte naspěch? Zanechte na sebe telefonický kontakt a komunikace půjde rychleji.