Hledáme nové partnery po celém světě. Zjistěte více

Sdílejte:

Software pro spektrometry Ocean Insight

Výkonný modulární software pro spektrometry

Pro všechny spektrometry od firmy Ocean Insight, s kterou již dlouhá léta úspěšně spolupracujeme, nabízíme výkonný software pro spektrometrická měření. Software lze rozdělit na dvě podskupiny. První skupinu tvoří software pro ovládání spektrometrů a analýzu dat. Do druhé skupiny řadíme software tvořící vývojové prostředí umožňující tvorbu vlastního softwaru. Komplexnost naší nabídky zahrnuje i další produkty z portfolia firmy Ocean Insight, jako jsou zdroje optického záření, optické propojky, sondy a potřebné příslušenství.

  • snadné intuitivní ovládání
  • předpřipravené spektrální postupy
  • tvorba vlastních postupů dle požadavků zákazníka

Snadné intuitivní ovládání

Ovládání software probíhá prostřednictvím srozumitelných ikon. Barvy a kontrasty jsou na displeji nastaveny tak, aby nezatěžovaly zrak uživatele. Ten si je navíc může upravovat podle vlastních potřeb.

Předpřipravené spektrální postupy

Software nabízí předpřipravené spektrální postupy pro měření absorbance, propustnosti, odrazivosti, koncentrace, fluorescence, relativního i absolutního ozáření, fotometrie, barvy a Ramanovy spektrometrie atd. Tyto postupy jsou zpracovány tak, že uživatele provedou celým měřením. Napovídají kdy, co a jak nastavit nebo provést a hlídají celý postup tak, aby uživatel neopomněl provést nějaký důležitý krok.

Tvorba vlastních postupů dle požadavků zákazníka

Software je vybaven modulem, který umožňuje vytvářet flow diagram experimentu a následně celý postup uložit do paměti jako projekt. Ten lze v budoucnu kdykoliv otevřít se stejnými parametry, jaké byly nastaveny v okamžiku ukládání. Kromě toho si zákazník volí průměrování dat, grafické zpracování na displeji a má řadu dalších možností.

Snadná implementace do výrobního procesu

Spektrometry Ocean Insight mohou být často základní komponentou pro specializované přístroje nebo on-line systémy. K jejich začlenění do technologických linek a výrobních zařízení je k dispozici software OceanDirect – vývojové prostředí, které umožňuje vytvářet vlastní software a komunikovat s nadřízenými systémy.

Široké možnosti využití

Spektrometry Ocean Insight naleznou své využití ve všech odvětvích lidské činnosti, počínaje chemickou analýzou, fyzikou, astronomií, biologií, zoologií, zemědělstvím a lesnictvím, geologií, potravinářským průmyslem, odpadovým hospodářstvím, světelnou technikou přes projekty v automobilovém průmyslu až po kosmické technologie.Jak vám můžeme pomoci?

Zajímají vás naše produkty a řešení? Tušíte, že by se nám mohlo dobře spolupracovat? Napište nám. Naši reakci můžete očekávat do 24 hodin. 

Máte naspěch? Zanechte na sebe telefonický kontakt a komunikace půjde rychleji.