Hledáme nové partnery po celém světě. Zjistěte více

Sdílejte:

Významný milník: nový systém pro geotechnická měření

Po tříleté spolupráci s partnery Subterra a.s., Českým vysokým učení technickým v Praze a Vysokou školou báňskou – Technická univerzita Ostrava, jsme úspěšně dokončili vývoj monitorovacího systému pro sledování dopadu odstřelů na kontrolované objekty, který mezi konkurencí vyniká dosahem až 10 km.

Vývoj probíhal v rámci výzkumného projektu “Monitorování parametrů odstřelů malého a velkého rozsahu optovláknovými senzory”. Výsledkem je nový optovláknový senzorický systém pro sledování seismických a akustických účinků odstřelů a vyhodnocovací jednotka s podporou mobilních sítí nejnovější generace a inteligentního zpracování velkého objemu dat s využitím systémů pokročilých algoritmů.

Hlavní funkce a využití systému

Měřící systém umožňuje plošné sledování a vyhodnocování akustických a vibračních signálů pomocí optovláknových senzorů se schopností monitorovat přímo objekt podléhající vibracím způsobeným např. podzemní stavební činností (s použitím trhacích prací) beraněním nebo dopravou a mechanizací obecně. Senzory je možné umístit na stávající citlivé objekty v zóně vlivu vibrací umístěné v podzemí i na povrchu, například na protihlukovou stěnu dálnice, bytové domy, budovy občanské výstavby, objekty metra a tunely, mostní pilíře nebo technologická zařízení.

Porovnání s konkurencí

Při měření lze oddělit místo monitorování od vyhodnocovací jednotky. To představuje výrazný technologický posun zejména v porovnání s konvenčními seismickými instrumentacemi, které jsou založeny na senzorech v elektrické doméně a mají omezený dosah. Optovláknová technologie do řešení navíc přináší benefity v podobě malých rozměrů, elektrické pasivity, imunity vůči elektromagnetickým interferencím a nízkého útlumu optických kabelů.

Ověřeno rozsáhlými testy

Výsledky jsme úspěšně ověřili během testů v partnerských laboratořích i terénních měření v České republice a ve Švédsku, na stavbě metra linky D v Praze a prodloužení metra ve Stockholmu. Systém získal atestaci ČMI a nyní je k dispozici pro komerční využití.

Pro více informací o našich projektech a inovacích nás neváhejte kontaktovat. Jsme nadšeni z možnosti sdílet s vámi naše úspěchy a těšíme se na budoucí spolupráci.

Tento projekt je financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci Programu TREND.