Hledáme nové partnery po celém světě. Zjistěte více

Sdílejte:

Spouštíme projekt “SIMONA”: Inovativní monitoring napětí v geotechnických aplikacích

S plnou vervou jsme zahájili práce na novém projektu “Smart inovace monitoringu napětí v progresivních geotechnických aplikacích fotonickými systémy” s cílem revolučně změnit monitorování a sběr dat v oblasti geotechnických aplikací a stavebních konstrukcí. V pozadí stojí společná vize s našimi partnery INSET s.r.o, ČVUT-FEL a VŠB-TUO o komplexním systému na principu nejmodernějších technologií.

Projektové ambice

Projekt cílí na vývoj a nasazení inovativního monitorovacího systému na bázi optických vláken a umělé inteligence. Jeho hlavním účelem je poskytnout přesné a efektivní sledování mechanického napětí a teploty v reálném čase. Tento systém nabídne široké možnosti využití zejména v oblasti moderních energetických geotechnických konstrukcí (např. energopiloty, energetické opěrné zdi…), vysokorychlostních tratí a tunelových staveb.

Monitorovací systém propojí tři klíčové komponenty:

– inovativní kombinovaný senzor na bázi optovláknových FBG mřížkových snímačů a měření s využitím Ramanova jevu (DTS) pro monitorování mechanického napětí a teploty v reálném čase,

měřicí jednotku pro komplexní zpracování dat,

– pokročilé techniky umělé inteligence a strojového učení.

  To vše umožní automatizované vyhodnocení a analýzu naměřených dat v cloudu s využitím principu internetu věcí. Účelem systému je úplně nahradit současná řešení založená na tlakových buňkách. Ta často způsobují výrazné zkreslení měřeného mechanického napětí, které úzce souvisí s komplikovaným způsobem osazování buněk.

   Hlavní přínosy projektu:

   Přesnost a spolehlivost:
   spolehlivé informace o stavu monitorovaných zařízení zásluhou vysoké přesnosti a citlivosti při měření teploty a mechanického napětí.
   Kontinuální a vzdálené monitorování:
   nepřetržitý dohled nad geotechnickými stavbami s vysokou mírou rizika.
   Proaktivní řízení rizik:
   identifikace potenciálních rizik a prevence možných problémů díky pokročilým technikám umělé inteligence a strojového učení.
   Zlepšená efektivita a výkon:
   automatizovaná analýza dat v cloudu pro zlepšení efektivity provozu a snížení nákladů.
   Spolupráce a výměna informací:
   možnost sdílení dat a poznatků mezi uživateli.
   Sociální dopad a udržitelnost:
   efektivnější a udržitelnější provoz zařízení a procesů s  pozitivním dopadem na celou společnost.
   Přechod k zeleným energiím:
   nové možnosti výzkumu využití geotermální energie.

   Projekt bude ukončen v polovině roku 2026. O jeho výsledcích vás budeme průběžně informovat.

   Tento projekt je financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v rámci Programu TREND 10.