Hledáme nové partnery po celém světě. Zjistěte více

Prohlášení o používání souborů cookie

Společnost SAFIBRA, s.r.o., se sídlem na adrese Černokostelecká 1621, okres Praha-východ, 251 01 Říčany, Česká republika, založená podle práva České republiky, IČO 25787012, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 70191 (dále také jen „SAFIBRA“), jako provozovatel webových stránek www.safibra.cz (dále jen „Webové stránky“), tímto vydává pro uživatele Webových stránek (dále jen „Uživatelé“ nebo „Vy“) toto Prohlášení o používání souborů cookie (dále jen „Prohlášení“).

1. Co jsou soubory cookie?

Cookies jsou datové soubory, které se ukládají na Vašem zařízení, přes které k našim Webovým stránkám přistupujete. Tyto datové soubory obsahují informace, díky nimž si naše stránky zapamatují důležité údaje, jejichž prostřednictvím můžete naše stránky používat efektivnějším a uživatelsky přívětivějším způsobem.

2. Typy souborů cookie

V závislosti na tom, jak dlouho je soubor cookie uložen, rozlišujeme dočasné soubory cookie („session cookies“) a trvalé soubory cookie („persistent cookies“). Dočasné cookies jsou přechodné soubory, které se na Vašem zařízení ukládají pouze do doby, než zavřete prohlížeč. Trvalé cookies zůstávají na Vašem zařízení, dokud je nevymažete nebo dokud neuplyne jejich životnost.

Z hlediska původu rozlišujeme soubory cookie první strany, které jsou vytvářeny našimi Webovými stránkami, a soubory cookie třetích stran vytvářeny a umísťovány na Vaše zařízení ostatními (externími) weby (nejčastěji cookies reklamních systémů, widgetů sociálních sítí nebo vložených videí), a to za účelem poskytování reklamy nebo vylepšování služeb.

Mějte prosím na paměti, že nad soubory cookie třetích stran nemáme žádnou kontrolu, a proto v tomto ohledu neneseme žádnou odpovědnost. Podívejte se prosím na příslušné weby třetích stran a přečtěte si jejich zásady používání souborů cookie.

3. Účely použití souborů cookie

Soubory cookie lze rozdělit do následujících skupin:

A. „Nezbytně nutné“ cookies („essential cookies“)

Jsou nezbytné k zajištění správného a bezpečného fungování našich Webových stránek, čímž Vám umožňují se na Webových stránkách pohybovat a prohlížet si je, využívat jejich funkcionality a zaznamenávat Vaše preference ohledně našeho užívání cookies na Vašem zařízení.

Tyto cookies o Vás neshromažďují údaje pro marketingové účely a nejsou užívány za účelem obecného sledování Vaší aktivity na internetu. Tuto kategorii souborů cookie nelze zakázat, protože bez těchto souborů cookie bychom nemohli poskytovat některé služby, které umožňují provoz našich Webových stránek. Obvykle se neukládají na Vašem počítači nebo zařízení trvale a smažou se po zavření prohlížeče.

B. Funkční soubory cookie („functionality cookies“)

Umožňují, aby si webová stránka zapamatovala možnosti, které jste si zvolili (např. autentizace akceptačních výhrad/disclaimerů, volba jazyka), a případnou kustomizaci, kterou jste učinili (např. velikost písma). Mohou být rovněž použity k poskytování určitých služeb, které můžete využít, např. video obsahu z našeho oficiálního YouTube kanálu, který, když na něj kliknete, způsobí, že YouTube umístí na Vašem zařízení cookies.

Funkční soubory cookie se obvykle nesmažou po zavření prohlížeče a zůstávají na Vašem počítači nebo zařízení, dokud je nevymažete nebo dokud neuplyne jejich životnost. Tuto kategorii souborů cookie nelze zakázat, protože bez těchto souborů cookie bychom nemohli poskytovat některé služby, které umožňují provoz našich Webových stránek.

C. Statistické/Analytické/Výkonové cookies („performance cookies“)

Jsou používány k řízení a zlepšování fungování našich Webových stránek a mohou nám pomoci se zjišťováním problémů, které budete s užíváním našich online služeb případně mít. Tyto cookies shromažďují anonymní informace o navštívených stránkách a slouží k vyhodnocování uživatelského chování, jakož i k zaznamenávání počtu návštěvníků, zjištění odkud návštěvníci přišli předtím, než navštívili naše Webové stránky, a jiným měřením webové analytiky, a rovněž k následnému návrhu opatření mající za cíl lepší uživatelskou zkušenost. Nejsou používány k tomu, aby na Vás cílily online reklamu.

Získané informace jsou anonymní a statistické. Statistické/analytické/výkonnostní soubory cookie se obvykle nesmažou po zavření prohlížeče a zůstávají na Vašem počítači nebo zařízení, dokud je nevymažete nebo dokud neuplyne jejich životnost. Pokud zakážete tyto soubory cookie, budeme mít jen omezené informace o výkonu našich Webových stránek a nebudeme do takové míry schopni zajišťovat, aby pro Vás bylo prohlížení stránek pohodlnější a příjemnější.

D. Marketingové/Reklamní soubory cookie („advertising cookies“)

Slouží pro lepší přizpůsobení reklamy našim Uživatelům a jejich zálibám, a to na našich Webových stránkách i mimo ně. Tyto soubory cookie mohou shromažďovat detailní informace o Vašich zvyklostech při procházení našich Webových stránek s cílem zobrazit reklamu, která je relevantní a zajímavá pro jednotlivého Uživatele a tímto hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran. Používají se také k omezování frekvence zobrazení reklam, k měření efektivity reklamních kampaní a pro účely remarketingu.
Tyto soubory cookie mohou využívat osobně identifikovatelné údaje pro identifikaci Vaší osoby za účelem zobrazování cílené reklamy. Reklamní/Marketingové soubory cookie se obvykle nesmažou po zavření prohlížeče a zůstávají na Vašem počítači nebo zařízení, dokud je nevymažete nebo dokud neuplyne jejich životnost. Pokud zakážete tyto soubory cookie, mohou se Vám zobrazovat méně relevantní reklamy, které v nižší míře souvisí s Vašimi zájmy.

4. Cookies používané na našich Webových stránkách

Veškeré informace shromážděné prostřednictvím souborů cookie se uchovávají pouze do vypršení jejich platnosti a používají se pouze k účelům uvedeným pro každý soubor cookie ve výše uvedené tabulce.

5. Ochrana osobních údajů a cookies

V některých případech mohou být údaje sdělované při užívání cookies, zejména
v kombinaci s jedinečnými identifikátory a jinými údaji přijímanými servery, používány k vytváření individuálních profilů. Tímto způsobem nemohou být shromážděné údaje považovány za anonymní, ale mohou být osobními údaji, které případně umožní identifikaci určité fyzické osoby. Společnost SAFIBRA může údaje, které obdrží díky užívání cookies, spojovat s údaji z jiných zdrojů, například na spřízněných webových stránkách. V případě, že budou společnosti SAFIBRA k dispozici osobní údaje prostřednictvím údajů shromážděných přes cookies, pak v našem Prohlášení o zpracování osobních údajů naleznete více podrobností ohledně našeho případného užívání těchto osobních údajů a Vašich práv, která v tomto ohledu máte.

6. Jak povolit, zakázat nebo vymazat soubory cookie?

Instalování souborů cookie do vašeho zařízení můžete povolit či zakázat v nastavení Vašeho internetového prohlížeče. Pokud však jeden či více souborů cookies zakážete, může dojít k zhoršení některých funkcí našich Webových stránek. Nastavení této volby v prohlížeči lze sledovat a upravovat v panelu nastavení prohlížeče. Pro informace o postupu upravení příslušného nastavení souborů cookie prosím vyberte svůj prohlížeč ze seznamu níže:

7. Změny v tomto Prohlášení

Čas od času musíme toto Prohlášení upravit, protože podoba našich Webových stránek i pravidla pro používání souborů cookie se mění. Vyhrazujeme si právo kdykoliv a bez předchozího upozornění změnit obsah Prohlášení a všechny uvedené soubory cookie. Veškeré změny nabývají účinnosti v okamžiku jejich zveřejnění na našich Webových stránkách.

Toto Prohlášení o používání souborů cookie bylo naposledy aktualizováno dne 24.8.2022 a je veřejně přístupné na Firemních webových stránkách. 

Přečtěte si také samostatné Prohlášení o ochraně osobních údajů, ve kterém se dozvíte, jaké osob

Dokumenty ke stažení