Hledáme nové partnery po celém světě. Zjistěte více

Reklamace a opravy

Společnost SAFIBRA ručí za absenci vad materiálu a zpracování produktů po dobu 12 měsíců od dodání konečnému uživateli a to při běžném používání a servisu. Pokud se u produktu během záruční doby objeví porucha v důsledku vady materiálu či výroby, společnost SAFIBRA jej na vlastní náklady vymění či opraví. Za příplatek lze dokoupit prodloužení záruky o dalších 12 nebo 24 měsíců.

TATO ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA VADY ČI POŠKOZENÍ PRODUKTU:
  • po uplynutí záruční doby
  • neoprávněným zásahem, opravou nebo pracemi třetích stran či zákazníkem bez předchozího písemného souhlasu společnosti SAFIBRA
  • pokud byl výrobek používán mimo provozní rozsahy, byl vystaven zanedbání, nehodě, přepětí nebo byl používán v rozporu s instrukcemi uvedenými v uživatelském manuálu

Opravy

Při kontaktování našeho oddělení technické podpory vždy uveďte číslo faktury nebo objednávky, sériové číslo produktu a detailní popis problému, který produkt vykazuje. Urychlíte tak celý proces vyřízení vaší žádosti.

Záruční opravy

Pokud technická podpora vyhodnotí, že produkt vyžaduje servis, přidělí Vám RMA číslo. Poté prosíme o následující postup:

I.

Produkt pečlivě zabalte, zabráníte tím jeho případnému poškození při přepravě (např. Do originálních kartonových obalů s ochrannými prvky, do bublinkové fólie atd.).

II.

Na vnější stranu přepravní krabice napište vaše přidělené RMA číslo, přiložte fakturu či doklad o datu instalace a odešlete na adresu: SAFIBRA, s.r.o., U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, Česká republika.

III.

Pokud je to možné, získejte sledovací číslo zásilky. Společnost SAFIBRA nenese odpovědnost za jakékoliv poškození nebo ztrátu zásilky během přepravy do své provozovny.

Záruční opravy budou vráceny zákazníkům v co nejkratší době, tj. ihned po dokončení opravy (tato doba se většinou pohybuje v rozmezí 2 až 4 týdnů dle závažnosti opravy).

Pozáruční opravy

Pokud již produktu skončila záruční doba, byl poškozen z důvodů, na které se záruka nevztahuje nebo byly porušeny záruční podmínky, společnost SAFIBRA poskytne odhad ceny, který musí být zákazníkem před zahájením samotné opravy písemně schválen.

Pokud zákazník odmítne zaplatit náklady na opravu, bude produkt vrácen v stávajícím stavu. V tomto případě budou zákazníkovi fakturovány náklady na dopravu, které musí být zaplaceny před odesláním produktu zákazníkovi.

Pokud byl produkt vrácen jako vadný bez předchozí konzultace závady s technickou podporou a při testování nebyla nalezena žádná závada, vyhrazuje si společnost SAFIBRA účtovat poplatek pokrývající diagnostické služby, poštovné a balné. Tento poplatek je nutné společnosti SAFIBRA uhradit před zpětným odesláním produktu.