Hledáme nové partnery po celém světě. Zjistěte více

Sdílejte:

Partnerství s Červenka Consulting s.r.o.

S radostí informujeme o uzavřené spolupráci se společností Červenka Consulting s.r.o., v rámci vývoje software „Digital Twin“ pro vyhodnocování bezpečnosti a životnosti pozemních staveb.

Propojujeme tak naše inovace optovláknové technologie v oblasti monitorováního technického stavu kontrukcí se specializovanými software vyvíjenými firmou Červenka Consulting s.r.o. pro nelineární statickou analýzu pro posouzení a návrh železobetonových konstrukcí. Cílem spolupráce je unikátní software pro sledování konstrukce v reálném čase na základě naměřené odezvy v monitorovaných bodech a zpracování predikce dalšího vývoje ve smyslu bezpečnosti a spolehlivosti stavby. 

Výhody “Digital Twin SW” oproti tradičním SHM systémům:
– informace o chování konstrukce a predikce budoucího vývoje
– údaje o technickém stavu a stávajících bezpečnostních rizicích v reálném čase
– předpověď bezpečnosti a spolehlivosti konstrukce do budoucna
– plně 3D numerický model pro vizualizaci a interpretaci dat
– metriky pro správu mostu bez přetížení dat

    Naše vzájemná spolupráce byla ověřena při měření statického stavu mostu Wonka v Pardubicích (Česká republika) a nyní pokračuje projektem “Digitální dvojče pro zvýšení spolehlivosti a životnosti betonových mostů”, se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva dopravy v rámci Programu DOPRAVA 2020+.“

    Wonkův mostu v ČR
    Porucha mostu při přetěžovací zkoušce ve virtuálním numerickém modelu

    Máte-li zájem o naši technologii bázi “Digital Twin” nebo se chcete dozvědět, jak ji lze použít pro vaše projekty monitorování stavu konstrukce, kontaktujte nás.