Hledáme nové partnery po celém světě. Zjistěte více

Sdílejte:

Monitoring ve Stockholmském metru

V rámci probíhajícího projektu „Monitorování parametrů odstřelů malého a velkého rozsahu optovláknovými senzory“, jsme měli příležitost měřit ve Stockholmu, kde česká společnost Subterra a.s. rozšiřuje systém metra.

Projekt připravujeme společně s partnery: Subterra a.s., Českým vysokým učení technickým v Praze a Vysokou školou báňskou – Technická univerzita Ostrava, za podpory Technologické agentury České republiky.

Naší hlavní úlohou bylo vyvinout optovláknový senzorický systém pro sledování seismických a akustických účinků vlivem odstřelů malého a velkého rozsahu, a to včetně vyhodnocovací cloudové jednotky s podporou mobilních sítí nejnovější generace. Ta má umožnit zpracování a ukládání velkého objemu dat pomocí pokročilých algoritmů a s využitím inovativních principů z oblasti IoT.

Pro tento účel jsme využili náš monitorovací systém Periguard v kombinaci s prototypem 3-osého gyroskopu na bázi optických vláken, který vznikl na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava. Systém pro monitorování přenosu vibrací Stockholmskou žulou jsme testovali při 3 odstřelech 700 kg výbušné emulze a to v různých vzdálenostech od čelby.

V průběhu testování jsme získali cenná data o vibracích/frekvencích přenášených horninou, která budou využita v nadcházející fázi projektu při vývoji dalších prototypů těchto senzorů. Věříme, že vyvíjená technologie poskytne v budoucnu spolehlivé informace o dopadech trhacích prací při ražbách podzemních staveb, hloubení velkých stavebních jam, při těžebních odstřelech nebo demoličních pracích na struktury nově budovaných konstrukcí i stávajících objektů v zóně ovlivnění.

Tento projekt je financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci Programu TREND.