Hledáme nové partnery po celém světě. Zjistěte více

Sdílejte:

Inovativní optovláknový monitoring: Bezpečnost a životnost železničních přechodových zón

Monitoring železničních přechodových zón (oblastí mezi náspy a mosty nebo jinými inžerskými stavbami), je klíčovou činností pro zajištění bezpečnosti a správného fungování železniční infrastruktury. Tyto části tratí se totiž vyznačují jistou nestabilitou a jsou přirozeně náchylnější k poklesům a deformacím v průběhu rekonstrukce.

Standardní monitoring má podobu pravidelných vizuálních inspekcí, díky kterým jsou odhaleny problémy jako poškození, eroze půdy, trhliny či jiné známky nestability. Tato forma kontroly je však nárazová a umožňuje detekovat až zřejmá poškození.

Z toho důvodu jsme vyvinuli unikátní řešení pro měření technického stavu přechodových zón na bázi optovláknové technologie dálkového snímání. To, oproti konvenčním metodám, nabízí několik benefitů:

nepřetržitý monitoring

detekce potenciálních nebezpečných změn již v rané fázi

zasílání upozornění v případě překročení nastavených limitů

– možnost efektivního a ekonomického plánování údržby

vysoká přesnost

nízká poruchovost

Principem řešení je monitoring vertikální úrovně kolejnic a měření ohybových vlastností s vysokou přesností. Tím přináší možnost prodloužit životnost železničních staveb a zachovat plynulý provoz i komfort jízdy.