Hledáme nové partnery po celém světě. Zjistěte více

Sdílejte:

Digitální dvojče pro zvýšení spolehlivosti a životnosti betonových mostů

Společně s partnery, Červenka Consulting s.r.o., Fakultou elektrotechnickou a Fakultou stavební ČVUT v Praze, pracujeme na inovativním projektu “Digitální dvojče pro zvýšení spolehlivosti a udržitelnosti betonových mostů”. Projekt vzniká za podpory Technologické agentury České republiky a jeho dokončení je plánováno na rok 2024.

Cílem spolupráce je vývoj softwarového systému pro hodnocení spolehlivosti a udržitelnosti dopravních staveb s využitím konceptu tzv. „Digital Twin“, který umožňuje sledovat chování konstrukce v reálném čase na základě naměřené odezvy v monitorovaných místech. Tak lze dosáhnout rychlého posouzení chování konstrukce a predikci vývoje bezpečnosti a spolehlivosti konstrukce v budoucnosti. Výsledky projektu povedou ke zvýšení efektivity řízení a plánování údržby dopravních staveb.

Software bude kombinovat technologie tří oborů: pokročilá výpočtová mechanika nelineárního modelování stavebních konstrukcí, umělá inteligence a metody strojového učení (Deep learning) a moderní monitorovací technologie s využitím optovláknových senzorů.

Máte-li zájem o naši technologii na bázi “Digital Twin” nebo se chcete dozvědět, jak ji lze použít pro vaše projekty monitorování stavu konstrukce, kontaktujte nás.

Tento projekt je financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva dopravy v rámci Programu DOPRAVA 2020+.