Hledáme nové partnery po celém světě. Zjistěte více

Sdílejte:

Textilní konstrukce pro vylepšení vlastností budov v nestabilních a seismických oblastech (Polytect)

Vstupní podmínky
  • obvyklá odolnost a konstrukční pevnost textilních struktur jsou příliš slabé
  • nedostatečné měření technického stavu
Požadavky
  • monitoring napětí, deformace, zrychlení, kolísání hladiny vody a tlaku
  • detekce přítomnosti kapalin a chemikálií
  • použití textilního materiálu jako nosné části stavby
  • použití multifunkčních textilií pro stabilizaci a monitorování
  • začlenění piezokeramických a optických senzorů
  • vývoj systému pro monitorování impedančního zdraví
Úkol

Cílem projektu Polytect byl vývoj nové multifunkční technické textilie pro použití ve stavebnictví, speciálně pro vylepšení vlastností zděných konstrukcí a náspů. Mezi klíčové vlastnosti textilie mělo patřit vyztužení a odvodnění a zároveň možnost sledování technického stavu těchto konstrukcí. Proto mezi dílčí cíle projektu spadal také vývoj monitorovacího systému určeného pro hodnocení integrity konstrukce, plánování údržbových prací a prevenci před poškozením konstrukce.

Popis projektu

Textilní konstrukce se v dnešní době hojně využívají ve stavebnictví ve formě geotextilií, které jsou určeny pro zpevnění a odvodnění náspů. Stále větší význam nabývá také vylepšení a zpevnění stávajících zděných zdí a půdních konstrukcí, zejména v souvislosti se seismickým zpevňováním, ochranou historických budov před následky zemětřesení a ochranou silničních a železničních náspů před sesuvy půdy.

SAFIBRA byla jednou z 27 soukromých společností, výzkumných ústavů a ​​univerzit, které se zúčastnily projektu Polytect od září 2006 do října 2010. Projekt byl částečně financován Evropským společenstvím v rámci programu „Projekt integrovaného výzkumu pro malé a střední podniky (“Small to Medium Enterprise”)„.

Jako optická inženýrská společnost jsme byli spoluzodpovědní za vývoj vláknových optických senzorů určených pro integraci do textilií za účelem bodových a distribuovaných měření mechanických a fyzikálních veličin. Podíleli jsme se také na vývoji a výrobě optoelektronických zařízení pro vláknové optické senzory a zařízení pro testování citlivosti chemických převodníků.

Odvětví

Partneři


Jak vám můžeme pomoci?

Zajímají vás naše produkty a řešení? Tušíte, že by se nám mohlo dobře spolupracovat? Napište nám. Naši reakci můžete očekávat do 24 hodin. 

Máte naspěch? Zanechte na sebe telefonický kontakt a komunikace půjde rychleji.